Janusz Cichoń – Poseł na Sejm RP

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów